Obec Hostěradice

Menu

Vyhledávání

Hlášení rozhlasem

telefon +420 515 333 113

email info@hosteradice.cz

Facebook profil obce
znak Obec Hostěradice

Obec Hostěradice se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji 50 km jižně od Brna. Skládá se ze tří menších částí – Hostěradic, Míšovic a Chlupic.

Rozloha obce je 27,45 km2, počet obyvatel k 1.1.2021 je 1603.

Přímo v katastrálním území Hostěradice se nachází dva zatopené lomy, z nichž větší východní je soukromým pozemkem a od r. 2020 je veřejnosti uzavřen. Je využíván především klubem potápěčů.

Poloha Hostěradic je dána rozhraním mezi Českomoravskou vrchovinou a Karpatskou soustavou, rozhraním zvaným Miroslavská hrásť.

Pod Miroslavskou hrástí, v nížině zvané Boskovická brázda, leží Míšovice ve výšce 219 m n. m., Hostěradice ve výšce 212 m n. m. a Chlupice ve výšce 217 m n. m.

Potok Skalička, protékající od západu okolo Chlupic, přijímá pod Hostěradicemi Míšovický potok pramenící za Míšovicemi a protékající celou obcí.

Přirozeným centrem celého regionu je město Brno, vzdálené 50 km od Hostěradic. Mezi regionální centra této oblasti se řadí kromě Znojma i město Ivančice, které sice leží již na území jiného okresu (Brno-venkov), ale jen ve vzdálenosti 23 km od Hostěradic.

V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby, obec má veřejné osvětlení, je zcela plynofikována, má kanalizaci na dešťovou i splaškovou vodu s napojením na čističku odpadních vod. V obci je pošta a ordinace praktického lékaře pro dospělé.

Nachází se zde Mateřská škola a Základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída).

V obci je k dispozici veřejná knihovna a kulturní dům, v jehož prostorách se nachází velký sál vhodný pro pořádání různých kulturních i společenských akcí (např. plesy, taneční zábavy, koncerty, rodinné oslavy a svatby, setkání důchodců, školní divadlo apod.). V obci se pořádá jednou za rok pouť, masopustní oslavy, pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu a jiné. Ke sportovnímu vyžití v obci slouží fotbalové hřiště, dětské hřiště a školní tělocvična.

 

Památky a významné stavby obce Hostěradice:

 • Městský dům, historické jádro městečka, Hostěradice

 • Kostel sv. Kunhuty s farou, nám., Hostěradice

 • Kaplička, návrší nad vsí, Hostěradice

 • Kaplička, při čp. 138, Hostěradice

 • Kaplička P. Marie, Vinohradská, Hostěradice

 • Hřbitov, Hostěradice

 • Socha sv. Jana Nepomuckého, při mostě, Hostěradice

 • Socha sv. Jana Nepomuckého, nám., Hostěradice

 • Socha sv. Josefa, při silnici k Vítonicím, Hostěradice

 • Sousoší sv. Anny, náměstí, Hostěradice

 • Sloup se sousoším - Morový sloup, náměstí, Hostěradice

 • Smírčí kámen proti hřbitovu, Hostěradice

 • Měšťanský dům, nám. čp. 15, Hostěradice

 • Měšťanský dům, nám. čp. 20, Hostěradice

 • Měšťanský dům, nám. čp. 54, Hostěradice

 • Zemědělský dvůr, čp. 188, Hostěradice

 • Zvonice náves, Chlupice

 • Výklenková kaplička, u čp. 291, Chlupice

 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie, náves, Míšovice

 • Kaplička při čp. 30, Míšovice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněné přírodní lokality na území obce Hostěradice:

Oleksovická mokřina, přírodní památka (mokřad s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy)

Stříbrný vrch, přírodní památka (zbytek teplomilné vegetace na vápencovém výchozu, výskyt řady ohrožených druhů rostlin)

U kapličky, přírodní památka (teplomilná rostlinná společenstva s koniklecem velkokvětým, kozincem vičencovitým aj. unikátní je hojný výskyt koniklece lučního)

U kapličky, evropsky významná lokalita (subpanonské stepní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, výskyt kosatce skalního písečného)

Oleksovická mokřina, evropsky významná lokalita (lokalita sekavce Cobitis taenia)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny

Odkazy

Copyright 2024 Obec Hostěradice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection