Obec Hostěradice

Menu

Hlášení rozhlasem

telefon +420 515 333 113

email info@hosteradice.cz

Facebook profil obce
znak Obec Hostěradice

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

A PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

zveřejněné podle ustanovení §2 ost. 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech a výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Obecní úřad Hostěradice

Hostěradice č.p. 57

671 71  Hostěradice

IČ: 00292834

b) úřední hodiny podatelny

Pondělí               7.00 – 17.00 hod.

Úterý                  7.00 – 15.00 hod.  

Středa                 7.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek               7.00 – 15.30 hod.     

Pátek                  7.00 – 13.00 hod.     

c) elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem. Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, a to je v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem                         a neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje. V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy.

Podání činěné v elektronické podobě podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20MB.

Přípustné datové formáty – bod g) viz níže.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení a bude nutno je následně buď doplnit nebo zaslat znovu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

d) identifikátor datové schránky

kp2a2dg

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20MB.

e) další možnosti elektronické komunikace

žádné

f) přehled přijímaných datových formátů dokumentů v digitální podobě obsažených v datové zprávě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v těchto datových formátech:

*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),

*.TXT(prostý text),

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

*.PDF, *PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),

*.DOC, *.DOCX (dokument MS Word),

*.XLS, *XLSX (dokument MS Excel)

*.JPG (obrázek z grafického programu nebo skeneru)

g) přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě

  • CD-ROM (formát PC)
  • DVD
  • USB Flashdisk

h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“)

Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, úřad neukládá, ale zničí; v takovém případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

i) důsledky vad dokumentů  - neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové (písemné) nebo v digitální podobě

Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument nezpracovává. Nezpracovává také dokument, ze kterého nelze zjistit odesílatele.

Odkazy

Copyright 2024 Obec Hostěradice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection