Obec Hostěradice
Obec Hostěradice
 • 03-min.jpg
 • 01-min.jpg
 • 2-min.jpg

Povinně zveřejněné informace

 1. Název: Obec Hostěradice
 2. Důvod a způsob založení
 3. Obec Hostěradice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 4. Organizační struktura
 5. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  3. Úřední hodiny
  4. Telefonní čísla
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky
  7. Adresa e-podatelny
  8. Další elektronické adresy (ID datové schránky)
 6. Případné platby můžete poukázat: 3425-741/0100
 7. Identifikační číslo: 00292834
 8. Daňové identifikační číslo: CZ00292834
 9. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 10. Žádosti o informace
 11. Příjem žádostí a dalších podání
 12. Opravné prostředky
 13. Formuláře
 14. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 15. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 16. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 17. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací