Webové stránky obce Hostěradice (stav ke dni 23.05.2019)
Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice , Morašice - Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019
 • Zobrazit dokument [158 kB]
23.4.2019 25.5.2019 První zasedání okrskových volebních komisí
 • Zobrazit dokument [314 kB]
26.2.2019 31.3.2020 Mikroregion Miroslavsko - střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021
 • Zobrazit dokument [45 kB]
11.1.2019 NEVER Rotpočtové opatření č. 17/2018
 • Zobrazit dokument [536 kB]
11.1.2019 NEVER Rozpočtové opatření č 16/2018
 • Zobrazit dokument [512 kB]
Dražební vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.1.2019 24.10.2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
 • Zobrazit dokument [1 MB]
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
17.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
 • Zobrazit dokument [1 MB]
17.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - výkaz zisku a ztráty
17.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - rozvaha
 • Zobrazit dokument [503 kB]
17.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - inventarizační zpráva za rok 2018
 • Zobrazit dokument [924 kB]
17.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 • Zobrazit dokument [5 MB]
17.5.2019 NEVER DSO Hostěradice, Skalice, Morašice - návrh závěrečného účtu za rok 2018
 • Zobrazit dokument [611 kB]
17.5.2019 NEVER Mikroregion Miroslavsko - závěrečný účet za rok 2018
 • Zobrazit dokument [6 MB]
10.5.2019 NEVER Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Zobrazit dokument [138 kB]
24.4.2019 25.5.2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
 • Zobrazit dokument [111 kB]
11.4.2019 25.5.2019 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
 • Zobrazit dokument [380 kB]
25.3.2019 25.5.2019 Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise

volby do Evropského parlamentu

 • Zobrazit dokument [257 kB]
Registr smluv
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.5.2019 NEVER Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - Myslivecký spolek Hostěradice - Morašice

Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

 • Zobrazit dokument [81 kB]
7.5.2019 NEVER Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - Sdružení rybáři Hostěradice z.o.

Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

 • Zobrazit dokument [82 kB]
7.5.2019 NEVER Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - Římskokatolická farnost Hostěradice

Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

 • Zobrazit dokument [81 kB]
7.5.2019 NEVER Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - SDH Hostěradice

Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

 • Zobrazit dokument [80 kB]
7.5.2019 NEVER Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - TJ Družstevník Hostěradice

Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace

podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

 • Zobrazit dokument [80 kB]
4.4.2017 31.12.2020 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Hostěradice

Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Hostěradice

 • Zobrazit dokument [363 kB]
4.4.2016 31.12.2019 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Hostěradice

Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Hostěradice - 2016

Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.4.2019 NEVER Závěrečný účet za rok 2018 svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž"
 • Zobrazit dokument [1 MB]
 • Zobrazit dokument [1 MB]
 • Zobrazit dokument [4 MB]
24.4.2019 NEVER Návrh rozpočtu svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž"

Návrh rozpočtu svazku na rok 2019

 • Zobrazit dokument [261 kB]
19.3.2019 NEVER Rozpočet na rok 2019
 • Zobrazit dokument [801 kB]
26.2.2019 31.3.2020 Mikroregion Miroslavsko - rozpočet 2019
 • Zobrazit dokument [30 kB]
26.2.2019 31.3.2020 Mikroregion Miroslavsko - oznámení
 • Zobrazit dokument [36 kB]
20.12.2018 NEVER DSO Mikroregion Miroslavsko - Rozpočtové opatření č. 4/2018
 • Zobrazit dokument [37 kB]
20.12.2018 NEVER Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 DSO Mikroregion Miroslavsko
 • Zobrazit dokument [37 kB]
18.12.2018 NEVER Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 DSO

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 DSO Hostěradice, Skalice, Morašice

 • Zobrazit dokument [129 kB]
18.12.2018 NEVER Oznámení o zveřejnění Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO

Oznámení o zveřejnění Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kanalizace Hostěradice, Skalice, Morašice na roky 2019 - 2022

 • Zobrazit dokument [67 kB]
30.11.2018 NEVER Rozpočtové opatření č. 15/2018
 • Zobrazit dokument [447 kB]
30.11.2018 NEVER Rozpočtové opatření č. 14/2018
 • Zobrazit dokument [452 kB]
30.11.2018 NEVER Rozpočtové opatření č. 13/2018
 • Zobrazit dokument [449 kB]
30.11.2018 NEVER Rozpočtové opatření č. 12/2018
 • Zobrazit dokument [482 kB]
30.11.2018 NEVER Rozpočtové opatření č. 11/2018
 • Zobrazit dokument [2 MB]
30.11.2018 NEVER Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium na rok 2019.

 • Zobrazit dokument [311 kB]
29.11.2018 NEVER Návrh rozpočtu 2019

Mateřská školka Hostěradice

 • Zobrazit dokument [935 kB]
27.11.2018 NEVER Návrh rozpočtu 2019

Mateřská školka Hostěradice

 • Zobrazit dokument [790 kB]
19.11.2018 NEVER Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2022
 • Zobrazit dokument [442 kB]
15.11.2018 NEVER Návrh rozpočtu 2019

Základní škola Hostěradice

 • Zobrazit dokument [158 kB]
15.11.2018 NEVER Návrh rozpočtu 2019

Technické služby Hostěradice

 • Zobrazit dokument [701 kB]
13.8.2018 NEVER Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu

 • Zobrazit dokument [345 kB]
16.5.2018 NEVER Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

 • Zobrazit dokument [460 kB]
 • Zobrazit dokument [472 kB]
 • Zobrazit dokument [150 kB]
 • Zobrazit dokument [1 MB]
 • Zobrazit dokument [2 MB]
15.5.2018 NEVER Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 2018

 • Zobrazit dokument [445 kB]
 • Zobrazit dokument [459 kB]
 • Zobrazit dokument [442 kB]
 • Zobrazit dokument [468 kB]
 • Zobrazit dokument [489 kB]
 • Zobrazit dokument [494 kB]
 • Zobrazit dokument [495 kB]
 • Zobrazit dokument [452 kB]
 • Zobrazit dokument [510 kB]
 • Zobrazit dokument [516 kB]
15.5.2018 NEVER Závěrečný účet obce Hostěradice za rok 2017

Závěrečný účet obce Hostěradice za rok 2017

 • Zobrazit dokument [536 kB]
4.4.2018 NEVER Návrh závěrečného účtu obce Hostěradice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Hostěradice za rok 2017

 • Zobrazit dokument [115 kB]
 • Zobrazit dokument [116 kB]
 • Zobrazit dokument [97 kB]
 • Zobrazit dokument [140 kB]
 • Zobrazit dokument [93 kB]
 • Zobrazit dokument [556 kB]
 • Zobrazit dokument [1 MB]
30.3.2018 NEVER Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Miroslavsko - RO 1/2018

 • Zobrazit dokument [36 kB]
 • Zobrazit dokument [36 kB]
16.3.2018 NEVER Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření 1/2018

 • Zobrazit dokument [468 kB]
12.10.2017 NEVER Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019

 • Zobrazit dokument [320 kB]
20.8.2017 NEVER SVOZ Daníž RO č.2/2017

Oznámení o rozpočtovém opatření č.2/2017 - SVOZ Daníž

 • Zobrazit dokument [12 kB]
24.7.2017 NEVER SVOZ Daníž - RO č.1/2017

Oznámení o rozpočtovém opatření č.1/2017 - SVOZ Daníž

 • Zobrazit dokument [13 kB]
Veřejné vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
17.5.2019 3.6.2019 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Zobrazit dokument [553 kB]
 • Zobrazit dokument [553 kB]
26.4.2019 27.5.2019 Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2019.

 • Zobrazit dokument [66 kB]
9.4.2019 25.5.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019

 • Zobrazit dokument [257 kB]
8.4.2019 25.5.2019 Stanovení termínů

volby do Evropského parlamentu dne 24.5. a 25.5. 2019

 • Zobrazit dokument [384 kB]
4.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška
 • Zobrazit dokument [210 kB]
3.4.2019 30.5.2019 Dražební vyhláška
 • Zobrazit dokument [347 kB]
13.8.2018 NEVER Opatření obecné povahy

Zákaz nakládání s povrchovými vodami z vodních toků na území ORP Moravský Krumlov

 • Zobrazit dokument [152 kB]
23.5.2018 NEVER Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

 • Zobrazit dokument [130 kB]
17.3.2014 31.12.2023 Výzva

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 • Zobrazit dokument [44 kB]
 • Zobrazit dokument [349 kB]
 • Zobrazit dokument [104 kB]
 • Zobrazit dokument [105 kB]
 • Zobrazit dokument [121 kB]
 • Zobrazit dokument [182 kB]
Výroční zprávy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.5.2012 NEVER Zpráva auditora 2011

Výkazy

 • Zobrazit dokument [7 MB]
11.5.2012 NEVER Zpráva auditora 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 • Zobrazit dokument [545 kB]
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba