Obec
Hostěradice

sipka
  1. Název: Obec Hostěradice
  2. Důvod a způsob založení

Obec Hostěradice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 1. Organizační struktura
 2. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  3. Úřední hodiny
  4. Telefonní čísla
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky
  7. Adresa e-podatelny
  8. Další elektronické adresy (ID datové schránky)
 3. Případné platby můžete poukázat: 3425-741/0100
 4. Identifikační číslo: 00292834
 5. Daňové identifikační číslo: CZ00292834
 6. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet
 7. Žádosti o informace
 8. Příjem žádostí a dalších podání
 9. Opravné prostředky
 10. Formuláře
 11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 12. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 13. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 14. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací
icon

Úřední deska

Úřední deska

Design by

logo

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o používání cookies