Obec
Hostěradice

sipka

Podle dochovaných zpráv byla česká škola v Hostěradicích otevřena mezi roky 1920 až 1938 a byla umístěna v obecním hostinci na radnici.

Další zmínky o škole se datují až na červen 1945, kdy bylo opět zahájeno vyučování v české škole. V té době školu navštěvovalo 31 dětí a většina z nich neovládala český jazyk.

Budova školy byla po válce značně zničena. Obnovením a řízením školy byl pověřen řídící učitel Klement Kašpárek.

Další školní roky se počet dětí zvyšoval, začínalo se opět v září a více dětí ovládalo český jazyk.

Od školního roku 1952/1953 nastupovalo do národní školy více žáků (nad 100) a některé ročníky musely mít třídy A i B. V některých dalších letech dokonce počet žáků ve škole přesáhl 200 (např. ve školním roce 1956/1957 to bylo 137 chlapců a 134 děvčat). Od školního roku 1984/1985 se počet žáků začal snižovat a ve čtyřech ročnících bylo kolem stovky žáků.

Školní budova byla využívána s většími i menšími opravami až do školního roku 1985/86, poté se z havarijních důvodů musela škola během prázdnin přestěhovat. Místnosti k výuce nabídl místní národní výbor.

1.září 1992 byl zahájen školní rok po šesti letech stavebních prací v nové budově, která byla postavena díky tehdejšímu starostovi F.Schneiderovi. Hlavní tíha stavebních prací sice ležela na stavební skupině ZD Hostěradice, ale spoustu času na ní strávili v „akci Z“ i další hostěradičtí občané.

V této budově škola sídlí dodnes.

icon

Úřední deska

Úřední deska

Úřední a pokladní hodiny OÚ

 

pondělí, středa: 7:00 - 17:00 hod.

úterý : 7:00 - 15:00 hod.

čtvrtek: 7:00 - 15:30 hod.

pátek: 7:00 - 13:00 hod.

(oběd 11:30 -12:00)

 

Czech POINT, podatelna

 

pondělí, středa:    7:00 - 17:00 hod.

úterý:   8:00 – 13:30 hod.

čtvrtek, pátek:   8:00 – 11:00 hod.

(oběd 11:30-12:00)

Napište nám
Napište nám

Design by

logo

Prohlášení o přístupnosti